Now Reading
Diabetes a CBD?
MUST READ
Prečo začať deň prechádzkou?

Diabetes a CBD?

5 benefitov užívania konope pre diabetikov. Čo vieme o vzťahu diabetes a CBD?

Výskyt cukrovky na celom svete stále rastie a svet nevyhnutne potrebuje životaschopné riešenie tohto problému. Vedci mali plné ruky práce práve s výskumom účinkov konope alebo CBD na prevenciu cukrovky a obezity. Obezita je jednou z najväčších príčin cukrovky. CBD môže mať na diabetes viacero výhod. Poďme sa pozrieť na 5 benefitov.

Cukrovka je termín pre skupinu príbuzných metabolických porúch charakterizovaných dlhodobou vysokou hladinou glukózy v krvi. Cukrovka postihuje viac ako 420 miliónov ľudí na celom svete (2014), čo vedie k miliónom úmrtí ročne – a jej prevalencia stúpa. Podstatné dôkazy naznačujú, že konope môže pomôcť pri prevencii a liečbe tejto choroby.

cukrovka-cbd-medbax

Existujú 2 hlavné typy cukrovky:

Typ 1 sa vyskytuje, keď imunitný systém napadne a zničí beta bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Príčina nie je známa a môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku.
Typ 2 vzniká, keď telo nepoužíva inzulín efektívne. Cukrovka typu 2 je bežnejšia ako typ 1. Existuje niekoľko známych príčin cukrovky typu 2, z ktorých najdôležitejšia je genetika a životný štýl. Cukrovka typu 2 sa vyskytuje hlavne u dospelých, ale čoraz viac sa diagnostikuje u detí.

Diabetes a konope: môže pôsobiť preventívne proti cukrovke

Cukrovka je spojená s vysokými hladinami inzulínu nalačno a inzulínovej rezistencie, ako aj s nízkymi hladinami cholesterolu s vysokou hustotou lipoproteínov (HDL-C). V roku 2013 boli výsledky päťročnej štúdie o účinkoch konopy na inzulín nalačno a inzulínovú rezistenciu zverejnené v časopise American Journal of Medicine. Zo 4 657 respondentov, 2 554 užilo konope počas svojho života (579 bolo súčasných používateľov a 1 975 minulých) a 2 103 nikdy konope neužívalo.

Vedci zistili, že súčasní užívatelia mali o 16% nižšiu hladinu inzulínu nalačno ako respondenti, ktorí konope nikdy neužívali. A tiež o 17% nižšiu hladinu inzulínovej rezistencie. Respondenti, ktorí užívali konope počas svojho života, ale neboli súčasnými užívateľmi, vykazovali podobné, ale menej výrazné asociácie. Čo naznačuje, že ochranný účinok konope časom slabne.

Vedci taktiež uskutočnili analýzy údajov, ktoré vylučovali jedincov s diagnostikovanou cukrovkou. Aj po vylúčení diabetikov sa zistilo, že súčasní užívatelia vykazujú zníženú hladinu inzulínu nalačno a inzulínovú rezistenciu. Čo naznačuje, že konope môže v diagnostikovaných prípadoch pomôcť predchádzať výskytu cukrovky a kontrolovať príznaky.

Konope znižuje inzulínovú rezistenciu

Inzulínová rezistencia (IR) je stav, ktorý spôsobuje, že bunky odmietajú normálny mechanizmus inzulínu. Hormónu, ktorý je produkovaný pankreasom a je nevyhnutný pre reguláciu metabolizmu glukózy. IR je spojená s cukrovkou 2. typu. Pri cukrovke typu 1, nie je telo schopné produkovať inzulín, zatiaľ čo pri cukrovke typu 2 nie je produkcia inzulínu ovplyvnená, ale bunky ho nie sú schopné spracovať.

Keď sa bunky stanú rezistentnými na inzulín, nie sú schopné absorbovať glukózu potrebnú na dodanie energie. Nevyužitá glukóza sa hromadí v krvi, čo vedie k hyperglykémii.

Autori štúdie z roku 2013 zistili, že súčasní užívatelia konope mali priemernú IR 1,8, v porovnaní s 2,2 pre minulých používateľov a 2,5 pre tých, ktorí konope nikdy neužívali. Zistilo sa tiež, že súčasní užívatelia majú nižšiu hladinu glukózy v krvi v porovnaní s predchádzajúcimi a nepoužívajúcimi užívateľmi. Súčasní používatelia mali priemerné hladiny glukózy v krvi 99,7 mg / dl v porovnaní so 100,6 mg / dl u minulých používateľov a 103,5 mg / dl u neužívateľov. Avšak presný mechanizmus, prostredníctvom, ktorého kanabinoidy uplatňujú svoje účinky na IR, nebol doteraz stanovený.

cukrovka-cbd-medbax

CBD pomáha predchádzať obezite

Obezita, vysoký index telesnej hmotnosti (BMI) a veľký obvod pása sú spojené s rizikom cukrovky 2. typu. Uskutočnili sa rôzne štúdie o vzťahu medzi užívaním konope a BMI s protichodnými výsledkami. Štúdia zameraná na mladých dospelých z roku 2005 zistila, že užívanie konope nesúvisí s vyššími hodnotami BMI. Zatiaľ čo dva veľké národné prieskumy zistili mierne nižšie BMI a zníženú hladinu obezity u používateľov konope, napriek vyššej ako priemernej dennej konzumácii kalórií.

Zatiaľ čo mechanizmus, ktorý je základom komplexného vzťahu medzi endokanabinoidným systémom, obezitou a cukrovkou, nebol úplne stanovený, štúdia z roku 2012 preukázala, že obézne potkany výrazne schudli a došlo k zvýšeniu hmotnosti pankreasu po vystavení účinkom CBD.

Zvýšenie hmotnosti pankreasu naznačuje, že beta bunky pankreasu (zodpovedné za produkciu inzulínu) sú chránené prítomnosťou kanabinoidov. Pri cukrovke typu 1 sú beta bunky zničené autoimunitnou odpoveďou, takže poskytnutie ochrany im môže pomôcť pri kontrole choroby.

Diabetes a CBD: môže liečiť neuropatiu vyvolanú cukrovkou

Ľudia s cukrovkou často trpia nervovými poruchami v dôsledku svojej choroby. Poškodenie nervov často postihuje periférie, ako sú ruky a nohy, ale môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek orgáne alebo oblasti tela. Poškodenie môže byť bez príznakov, ale v mnohých prípadoch poruchu sprevádza bolesť, mravčenie a necitlivosť. Rovnako ako pri mnohých formách bolesti nervov, aj pri bežných analgetikách je ťažké liečiť diabetickú neuropatiu. Existujú však dôkazy naznačujúce, že aj tu môže konopa hrať určitú úlohu.

Štúdia zverejnená v roku 2009 skúmala antinociceptívne (bolesť zmierňujúce) účinky extraktu kanabidiolu v prípade diabetickej neuropatie u potkanov. Autori zistili, že opakované podávanie extraktu CBD „významne zmiernilo“ mechanickú alodýniu (bolestivá reakcia na nebolestivé podnety) a obnovilo normálne vnímanie bolesti bez vyvolania hyperglykémie.

Zistilo sa tiež, že táto liečba chráni pečeň pred oxidačným stresom (o ktorom sa predpokladá, že je hlavným faktorom prispievajúcim k rozvoju neuropatie) a zvyšuje hladinu nervového rastového faktora na normálnu hladinu.

Štúdie na ľuďoch však doteraz priniesli menej pozitívne výsledky. Aj v roku 2009 sa v randomizovanej kontrolovanej štúdii skúmala schopnosť spreja Sativex od spoločnosti GW Pharmaceuticals zmierniť príznaky diabetickej periférnej neuropatie. 30 subjektom sa podával buď Sativex alebo placebo. Skóre bolesti sa plošne významne zlepšilo, ale nezistilo sa, že účinok Sativexu je významne vyšší ako v prípade placeba.

Diabetes a CBD: môže liečiť diabetickú retinopatiu

Až 80% pacientov s cukrovkou, ktorí trpeli týmto ochorením viac ako desať rokov, získa komplikáciu známu ako diabetická retinopatia (DRP). Dochádza pri nej k postupnému poškodeniu buniek sietnice. Táto podmienka je zodpovedná za približne 5% nových prípadov slepoty každý rok v USA.

DRP je spojený s glukózou indukovaným rozpadom vonkajšej bariéry krvi a sietnice. Je to sieť pevne zabalených buniek, ktoré zabraňujú vstupu nežiaducich látok v krvi do sietnicového tkaniva. Tento rozpad spôsobuje, že nervové tkanivo je vystavené neurotoxínom, ako aj zvyšuje pravdepodobnosť krvácania v sietnici.

Existuje názor, že prozápalová imunitná odpoveď a procesy oxidačného stresu majú kľúčovú úlohu pri rozklade buniek sietnice. Existujú dôkazy, že CBD so svojou známou schopnosťou bojovať proti oxidačnému stresu aj zápalu môže byť užitočný pri liečbe poruchy. CBD a diabetes sú stále pod drobnohľadom vedcov.

V štúdii z roku 2006 publikovanej v časopise American Journal of Pathology boli diabetickým potkanom podávané CBD a testované na stanovenie rýchlosti odumierania buniek sietnice. Ukázalo sa, že liečba CBD významne znížila oxidačný stres a neurotoxicitu. Chránila pred smrťou buniek sietnice a pred rozpadom bariéry medzi sietnicou. To zahrňovalo zníženie hladín faktora alfa (TNFα), ktorý je nekrózou látky, o ktorej je známe, že sa podieľa na zápalovej reakcii.

Aj keď tradičné a stereotypné úvahy o užívateľoch konopy naznačujú, že konopa môže mať negatívny vplyv na BMI, obvod pásu a cukrovku, vedecké dôkazy naznačujú opak. Užívatelia sú celkovo spájaní s nižším rizikom cukrovky a nižším rizikom obezity, ktorá je jednou z hlavných príčin cukrovky 2. typu. CBD navyše reguluje chuť do jedla, tým pádom chráni pred vznikom obezity.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok nenahrádza odbornú lekársku pomoc, diagnostiku ani liečbu. Vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Magazin MEDBAX. All Rights Reserved.

Scroll To Top