Now Reading
Kanabinoidy: Čo je to Kanabigerol (CBG)
MUST READ
Prečo začať deň prechádzkou?

Kanabinoidy: Čo je to Kanabigerol (CBG)

Je to niečo ako CBD? Čo to je CBG?

Kanabigerol (CBG) je jedným z mnohých fytokanabinoidov, ktoré sa nachádzajú v rastline konopy.

Aj keď CBG nie je v rastline konope tak rozšírený ako THC a CBD, je dôležitým chemickým predchodcom týchto veľmi obľúbených kanabinoidov. Podobne ako iné kanabinoidy, CBG vedci skúmajú pre jeho liečebný potenciál.

CBG sa intenzívne skúma a niektorí genetici experimentujú s kultiváciou odrôd konope s vysokým obsahom CBG, aby priniesli nové poznatky. CBG má svoje vlastné liečivé, nepsychoaktívne vlastnosti.

CBG a endokanabinoidný systém

Ako nepsychoaktívna zlúčenina sa predpokladá, že CBG pôsobí ako slabý antagonista receptora CB1, ligand receptora, ktorý sa viaže na receptor a zabraňuje pôsobeniu agonistov, ako je THC. Jedná sa o kvalitu, ktorú vykazuje aj obľúbený CBD.

Okrem toho sa ukázalo, že CBG má vplyv na receptor 5HT1A, ktorý pomáha pri regulácii uvoľňovania serotonínu. Kanabigerol mierne blokuje 5HT1A-receptor, čo ovplyvňuje serotonínovú signalizáciu v centrálnom nervovom systéme. Hovorí sa tiež, že CBG ovplyvňuje adrenoreceptor, a tým riadi expresiu adrenalínu a noradrenalínu v centrálnom nervovom systéme. Adrenalín a noradrenalín sú základnými neurotransmitermi sympatického nervového systému (SNS).

Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že CBG má vplyv na receptor CB2, ale nie je jasné či je tento účinok agonistický alebo antagonistický. CBG je stále pod drobnohľadom skúmania a my potrebujeme ďalší výskum aby sme vedeli ako presne pôsobí na ľudský organizmus.

Chemické vlastnosti molekuly CBG

Rovnako ako u všetkých kanabinoidov je CBG hydrofóbny lipid pozostávajúci z 21-uhlíkového reťazca pripojeného k aromatickému uhľovodíkovému kruhu. Chemický vzorec CBG je C21H32O2; THC je C21H30O2, rovnako ako CBC (kanabichromén) a CBD. CBC a CBD sú obidva izoméry THC, čo znamená, že majú rovnaký molekulárny vzorec, ale majú rozdielne štruktúry.

cbg-molekula-definicia-medbax
Kanabigerol (CBG)

Čo to je CBG skupina kanabinoidov?

Kanabinoidná skupina typu kanabigerolu obsahuje sedem príbuzných molekúl vrátane samotného CBG. Rovnako ako CBG a CBGA obsahuje skupina CBG kanabigerovarín (CBGV), kyselinu kanabinerolovú A (CBNA), kyselinu kanabigerovarínovú A (CBNVA) a monometylestery CBG a CBGA, CBGM a CBGAM.

CBG-dominantný chemotyp

V prírode bola v určitých regiónoch zaznamenaná tendencia populácií inklinovať k chemotypu s dominantným CBG (chemický fenotyp), väčšinou vo vysokých zemepisných šírkach, kde tradične dominujú odrody konope. V „normálnych“ rastlinách konope CBG netvorí viac ako 10% kanabinoidného profilu, zatiaľ čo v rastlinách s dominantným účinkom CBG to môže byť až 94%. V takýchto populáciách je často zodpovedajúca, pozoruhodne nízka expresia THC, v niektorých vzorkách iba 0,001%.

konope-hemp-medbax
Foto: freepik

Liečivé vlastnosti CBG

Aj keď CBG nebol podrobne študovaný, no kvôli jeho medicínskym vlastnostiam, bolo vykonaných niekoľko štúdií. Štúdia o glaukóme u mačiek z roku 2009 dospela k záveru, že THC aj CBG znižujú vnútroočný tlak a zvyšujú odtok vody zložitou sieťou drenážnych kanálov v tkanive obklopujúcom oko.

Zistilo sa tiež, že CBG má na potkany anti-nauzeu a antiemetiku (anti-zvracanie), hoci tento výskum nebol replikovaný u ľudí. Ďalej CBG preukázalo protizápalové účinky na zápalové ochorenie čriev a kolitídu u myší. Okrem toho sa ukázalo, že CBG zmierňuje bolesť, zmierňuje príznaky psoriázy, pôsobí ako antibakteriálne činidlo a dokonca spomaľuje množenie nádorových buniek.

cbg-olej-ucinky

Z týchto dôvodov sa medicínsky význam CBG stále zvyšuje a rastúci počet pestovateľov konope sa zameriava na pestovanie odrôd konope, ktoré obsahujú vysoké hladiny CBG. Ako toto porozumenie rastie, mechanizmy, ktorými konope uplatňuje svoje lekárske vlastnosti v ľudskom tele, sa stávajú zložitejšími a hlbšími.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok nenahrádza odbornú lekársku pomoc, diagnostiku ani liečbu. Vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Magazin MEDBAX. All Rights Reserved.

Scroll To Top