KONOPA

Vyslúžila si nezvyčajnú pozornosť.
S rozsiahlou históriou a širokým využitím. A predsa v dnešnej dobe zatracovaná.
Pozrime sa spoločne na túto slávnu rastlinu.